Framework

Projektujemy w oparciu o podejście Data Driven Design

Zabierzemy Cię w podróż do świata projektowania opartego na danych analitycznych i wskaźnikach biznesowych. Korzystając z naszych usług zobaczysz jak od środka wygląda proces zbierania informacji z rynku, wypracowywania strategii i przekładania tych informacji na bardzo konkretne rozwiązania internetowe. Poza samym produktem, który wspólnie wypracujemy, nauczysz się korzystać z narzędzi projektowych, które później z powodzeniem będziesz mógł wykorzystywać w swoim biznesie.

Wywiad z interesariuszami

Wywiad z interesariuszami prowadzony jest w oparciu o ustrukturyzowaną listę pytań i służy do zrozumienia modelu biznesowego klienta oraz oczekiwań pokładanych w przyszłej stronie www. Wywiad pozwala na wymianę doświadczeń pomiędzy zespołem projektowym, a klientem, czego wynikiem jest zebranie wiedzy niezbędnej do szczegółowej interpretacji problemu oraz zaproponowania różnych możliwości rozwiązań.

Problem framing

Produkt internetowy jest wielopłaszczyznowym mechanizmem, spełniającym określone funkcje biznesowe. Wstępna interpretacja problemu pozwala na zdefiniowanie kluczowych wyzwań oraz zrozumienie ich natury. Problem framing pomaga w sformułowaniu pierwszych hipotez oraz wyznacza kierunek dalszych działań, które realizowane są w kolejnych fazach procesu projektowego.

Start where you are

Wynikiem etapu Start where you are jest zwięzły i praktyczny raport, zawierający ogólne wnioski dotyczące badanego problemu. W oparciu o ten dokument możliwe jest dostosowanie procesu projektowego do indywidualnych potrzeb klienta, wytyczenie optymalnego punktu startu oraz przedstawienie szczegółowej oferty współpracy.

Desk research

Zawsze istnieje jakiś zestaw danych, które pomogą w stworzeniu dobrej strategii – trzeba je tylko znaleźć, ustrukturyzować i zsyntetyzować. W ramach desk research analizujemy dane zastane z różnych źródeł. Mogą to być odczyty z zainstalowanych narzędzi badawczych (Google Analytics, HotJar itp.), istniejące raporty lub ogólnodostępne analizy.

Analiza porównawcza

Nawet najlepsza diagnoza na niewiele się przyda bez właściwego punktu odniesienia. Benchmarking pozwala na sprawdzenie pozycji biznesowej klienta, w stosunku do jego bezpośredniej konkurencji. Dzięki analizie porównawczej jesteśmy w stanie zmierzyć i porównać podstawowe wskaźniki badanej strony.

Wywiady pogłębione

Opinie i wnioski z wywiadów potrafią rzucić zupełnie nowe światło na diagnozę badanego problemu. Wywiady dają unikalną perspektywę konkretnego użytkownika na testowane rozwiązanie, często stając się źródłem przełomowych odkryć i pomysłów biznesowych.

Ankiety

Ankiety są doskonałym narzędziem do wykorzystania na wczesnym etapie procesu projektowego. Odpowiednio zadane pytania skierowane do właściwej grupy odbiorców potrafią wnieść istotny wsad merytoryczny oraz wskazać właściwe kierunki myślenia.

Jobs to be done

Jobs to be done jest teorią stworzoną przez Claytona M. Christensena (profesor Harvard Business School, znany teoretyk innowacji), która pozwala zrozumieć, dlaczego klienci kupują dany produkt lub usługę w konkretnych okolicznościach i jaką potrzebę chcą w ten sposób zaspokoić. Każdy użytkownik korzystający z twojego serwisu ma określoną pracę do wykonania, a jej odkrycie i zrozumienie jest kluczowym elementem na drodze budowy nowego serwisu.

Buyer persona

Persona zakupowa jest reprezentacją idealnego klienta opartą na badaniach rynku i rzeczywistych danych. W jej opisie znajdują się między innymi dane demograficzne, wzorce zachowań, motywacje i cele. Im bardziej szczegółowo opisana buyer persona, tym lepiej pomaga określać priorytety rozwojowe serwisu www.

Testy użytecznościowe

Pojedynczy fragment strony pokazany użytkownikowi może być świetnym pretekstem do zbadania zachowań i oczekiwań odbiorców w bardzo konkretnym kontekście biznesowym. Testy użytecznościowe pomagają eliminować błędy interfejsu oraz niezrozumiałe komunikaty. Często również stają się źródłem inspiracji do wprowadzania ważnych zmian i zupełnie nowych rozwiązań.

 

Cele i metryki

Gradacja celów i przypisane do nich metryki są punktami odniesienia dla właściwie prowadzonych prac rozwojowych serwisu. Cele pozwalają wyodrębnić różne obszary funkcjonalne strony, natomiast obserwacja wsksaźników (KPI) pomaga w określaniu ich efektywności.

Propozycja wartości

Określenie propozycji wartości jest kluczowym krokiem w projektowaniu produktu lub usługi. Polega ono na znalezieniu punktów stycznych pomiędzy tym, co oferuje biznes, a czego tak naprawdę oczekuje klient. Wbrew pozorom zrozumienie wartości, której oczekuje konsument nie zawsze jest tak oczywiste, jak się wydaje.

Customer journey map

Każdy klient, chcąc skorzystać z danego produktu lub usługi, musi wcześniej wejść w interakcję z marką. Aby zwiększyć szanse na pozytywną decyzję zakupową, należy zadbać o to, aby każdy z tych punktów styku był użyteczny i nie tworzył niepotrzebnych barier. Mapa podróży jest wizualizacją doświadczenia klienta w całym procesie zakupowym i pozwala na identyfikację słabych i mocnych punktów jego interakcji z marką.

Architektura informacji

To organizacja i strukturyzacja treści stron internetowych, w taki sposób, aby użytkownicy mogli znaleźć wszystko, czego potrzebują, bez większego wysiłku. Właściwa struktura treści to podstawowy warunek pozytywnego doświadczenie użytkowników, a co za tym idzie skuteczności biznesowej serwisu.

User flow

Ścieżka przepływu użytkownika to pewnego rodzaju scenariusz, który prowadzi użytkownika do realizacji założonego zadania. Każdy z tych scenariuszy powinien być zaprojektowany w kontekście pożądanych celów i ograniczeń wynikających z architektury serwisu. Przepływy są jednocześnie głównym elementem pomiaru skuteczności poszczególnych obszarów funkcjonalnych strony.

Strategia social media

Stock i flow, czyli pojemnik i rura – jak mawia Paweł Tkaczyk, wpis na Facebooku czy Linkedinie można porównać do treści typu flow, czyli do rury, która przerzuca użytkowników do pojemnika, czyli na Twój blog. Właściwa strategia social media pomaga kierować określonych użytkowników we właściwe miejsca na twojej stronie, a przez to zwiększa szanse na pozytywne decyzje zakupowe w kolejnych etapach lejka marketingowego.

Strategia treści

Treść to potężne narzędzie, które pozwala zwiększać konwersję oraz budować relacje z użytkownikiem. Dobrze zaplanowana strategia treści pozwala utrzymać content w ryzach i sprawić, że stanie się on precyzyjnym narzędziem marketingowym o mierzalnych i przewidywalnych efektach.

Roadmapa

Roadmapa stanowi ogólny plan, który kompleksowo opisuje wizję rozwoju serwisu internetowego. Pomaga ona w świadomym planowaniu budżetu, a także koordynacji zadań związanych z projektowaniem, developmentem, marketingiem oraz innymi aktywnościami sprzedażowymi.

Moodboards

Moodboard to narzędzie, które służy do wypracowywania charakteru wizualnego marki. Jest to pewien zbiór obrazów, tekstów, zdjęć, form czy próbek kolorów, które mogą stać się inspiracją do zdefiniowania pożądanego stylu graficznego.

Design system

Kiedy produkt cyfrowy dojrzewa i nabiera rozpędu, pojawiają się problemy ze spójnością komunikacji. Design system jest dokumentem strukturyzującym informacje o wszystkich elementach składowych marki, takich jak komponenty graficzne, wytyczne projektowe czy rekomendacje dotyczące właściwego redagowania treści. Design system to narzędzie służące do utrzymania spójności i rozwoju marki.

Prototyp

Prototyp jest precyzyjnym szkicem funkcjonalnym serwisu, nieposiadającym jeszcze warstwy wizualnej. Pozwala on na szybkie wprowadzanie zmian, weryfikowanie założeń i poprawianie niedoskonałości. Jest niezbędnym krokiem na drodze wytwarzania produktu cyfrowego.

Projekt graficzny

Na tym etapie budowany jest docelowy wygląd interfejsu użytkownika. Jest to połączenie wypracowanego wcześniej stylu wizualnego i prototypu funkcjonalnego. W tym momencie serwis zaczyna nabierać sznytu oraz indywidualnego charakteru, spójnego z identyfikacją marki.

Mikrointerakcje

Wrażenia użytkownika korzystającego ze strony, stymulowane są nie tylko przez odpowiednio dobrane funkcje, czy wygląd serwisu ale również przez mikrointerakcje poszczególnych elementów interfejsu. Są to różnego rodzaju animacje uruchamiane podczas korzystania ze strony internetowej. Animowane interakcje są tak naturalnym elementem dzisiejszego świata online, że przeciętny użytkownik zauważa je dopiero wtedy, gdy ich zabraknie.

Specyfikacja projektowa

Każdy element zaprojektowanego serwisu powinien zostać dokładnie opisany pod kątem funkcji, które pełni. Taka dokumentacja pozwala na utrzymanie właściwej logiki wdrażanego produktu oraz umożliwia jego dalszy rozwój. Dokument ten pełni rolę szkicu produktu i jest równie przydatny dla programistów oraz projektantów, jak i dla inwestorów.

Specyfikacja techniczna

Dokument ustalający wymagania techniczne, które powinien spełniać projekt. Właściwie opisana specyfikacja pozwala na dobre zrozumienie wymagań technologicznych, które należy spełnić aby osiągnąć postawione cele biznesowe.

Środowisko technologiczne

Osiągnięcie celów założonych we wcześniejszych fazach projektowania, wymaga wyboru odpowiednich narzędzi technologicznych. Budowa nowoczesnych serwisów to w dużej mierze integracja wielu technologii programistycznych i aplikacji spełniających różne kryteria (funkcjonalne, kosztowe, jakościowe itp.). Odpowiedni kształt środowiska technologicznego ma ogromny wpływ na aspekty biznesowe, ponieważ wiąże się z kosztami utrzymania i niezawodnością całego układu.

Front-end

Programowanie w warstwie front-end odpowiada za warstwę wizualną serwisu. Mówiąc najprościej jest to przepisanie projektu graficznego na kod programistyczny, komunikację przez API, pobieranie i wyświetlanie odpowiednich danych itp.

Back-end

Programowanie w warstwie back-end odpowiada za działanie „z tyłu”, tj. całe programistyczne zaplecze techniczne włącznie z panelem administratora.

Quality Assurance

Świeżo wdrożony serwis wymaga złożonej weryfikacji technicznej. Quality Assurance zawiera m.in. testy funkcjonalności serwisu oraz wykrywanie błędów/bugów w celu ich eliminacji.

Analityka internetowa

Regularne pomiary odpowiednich parametrów serwisu pozwalają na identyfikację słabych punktów całego układu. To umożliwia racjonalny podział zasobów niezbędnych do utrzymania i rozwoju serwisu, a przez to zrównoważone stymulowania biznesu do ciągłego wzrostu.

Eksperymenty produktowe

Eksperymenty adresują kluczowy i najtrudniejszy aspekt biznesu, czyli dopasowanie produktu lub usługi do rynku. Dobrze zaprojektowany i przeprowadzony eksperyment pozwala skalibrować weryfikowane rozwiązanie do oczekiwań odbiorców. Jest to próba ognia dla hipotezy postawionej w propozycji wartości na etapie strategii.

Marketing

Odpowiednie skoordynowanie procesu wytwarzania contentu z działaniami w mediach społecznościowych jest kluczem do budowy prężnego i ustrukturyzowanego lejka sprzedażowego. Duet treści i społeczności pozwala na prowadzenie kampanii marketingowych, które przyciągają użytkowników do twojego serwisu, a przez to zwiększają potencjał biznesowy.

Content Design

Nie bez powodu od wielu lat panuje przekonanie, że content jest królem. Wartościowa treść, zarówno wizualna jak i tekstowa, może stać się kołem zamachowym twojego biznesu. Wytwarzanie właściwego contentu to jednak żmudna praca wymagająca konsekwencji, umiejętności oraz właściwej strategii. Content design to wsparcie w copywritingu oraz projektowaniu graficznym w ramach prowadzonych przez Ciebie działań marketingowych.

Wsparcie techniczne

Świat technologii rozwija się w tempie wykładniczym, to co wczoraj było nowością, dziś jest standardem. Natomiast podstawowym warunkiem pozytywnych doświadczeń użytkowników korzystających z twojego produktu lub usługi w internecie jest ciągłość w dostarczaniu produktu bądź usługi. Wsparcie techniczne to opieka nad twoją infrastrukturą techniczną.

Zacznij cyfrową transormację od swojej strony www.

Chętnie porozmawiamy o Twoich wyzwaniach biznesowych w obszarze internetu i spróbujemy doradzić od czego zacząć. Daj znać na [email protected]

Odezwij się do nas