Audyt ekspercki strony

Audyt www

Audyt www jest metodą analizy interfejsu strony w celu wykrycia obszarów mogących ograniczać jej efektywność. Dobrze przeprowadzony audyt ekspercki strony powinien zostać poprzedzony analizą założeń funkcjonalnych i biznesowych, aby móc ustalić, do jakich zadań serwis został zaprojektowany oraz co jest dla niego miarą konwersji. Audyt przeprowadzany jest przez eksperta, według określonej metody (lub kilku metod równolegle). Można wyróżnić kilka podstawowych sposobów przeprowadzania audytu:

  1. Analiza heurystyczna, która polega na weryfikacji interfejsu na podstawie zasad użyteczności – najczęściej 10 heurystyk Jacoba Nielsena.
  2. Wędrówka poznawcza, czyli wcielenie się przez eksperta w rolę potencjalnego użytkownika i przejście strony według najbardziej prawdopodobnych scenariuszy (np. dążąc do zakupu produktu lub wyszukania usługi)
  3. Lista kontrolna, czyli weryfikacja serwisu na podstawie uniwersalnej listy ogólnie przyjętych zasad użyteczności.

Audyt www jest optymalnym wstępem do takich projektów, jak redesign czy optymalizacja serwisu, ponieważ pozwala uzyskać ogólny pogląd na jego kondycję i zdefiniować hipotezy do dalszej weryfikacji. Zwykle audyt zwieńczony jest raportem złożonym z wniosków i rekomendacji eksperta dotyczących badanego serwisu.

Zacznij cyfrową transormację od swojej strony www.

Chętnie porozmawiamy o Twoich wyzwaniach biznesowych w obszarze internetu i spróbujemy doradzić od czego zacząć. Daj znać na [email protected]

Odezwij się do nas