Persona

Persona
Persona

Persona to prototyp użytkownika opisany za pomocą różnych cech (np. wieku, płci, stanowiska, doświadczenia, umiejętności itp.). To model osoby, który określa jej potrzeby i cele związane z wizytą na stronie. Trzeba pamiętać jednak pamiętać, że persona to osoba fikcyjna, stworzona jedynie po to, aby wyobrazić sobie, jak może wyglądać konkretny użytkownik/klient.

Persony – w przeciwieństwie do Proto-persony – są określane na podstawie realnych danych pozyskiwanych z badań, obserwacji i analityki. Najczęściej zaleca się, aby uogólniać, a przy tym minimalizować liczbę person (optymalna liczba to 3 do 5), łatwiej jest adresować ich potrzeby w prowadzonych działaniach i aktywnościach.

Przykładowa persona:

Dane podstawowe: Paweł Kowalski, lat 45, przedsiębiorca w branży finansowej.

Biografia: Właściciel firmy z branży finansowej. Jego firma ma stabilną pozycję na rynku, ale ma problemy z przeskalowaniem swojego biznesu na wyższy poziom.

Potrzeby i cele: wartością, której oczekuje, jest strona internetowa, która generuje zapytania ofertowe. Potrzebuje małej lub średniej strony, raczej jako wsparcie biznesu.

Problemy: Strona jego firmy nie generuje zysków oraz jest mało elastyczna i trudna w edycji. Paweł jest typowym użytkownikiem internetu i radzi sobie w świecie cyfrowym, ale dopiero nabiera doświadczenia w prowadzeniu działalności online.

Świadomość: Paweł widzi problem, jakim jest źle konwertująca strona, nie jest jednak w stanie zdiagnozować co jest tego przyczyną, nie rozumie jakie aspekty mają wpływ na podejmowanie decyzji przez konsumentów w świecie online, pierwsze o czym myśli to kontakt z firmą projektującą strony www, jednak problem często jest głębszy, związany z ogólną strategią prowadzenia działań w świecie cyfrowym.

Decyzyjność: Paweł, jako właściciel firmy podejmuje decyzje o współpracy samodzielnie, wpływ na jego decyzję ma cena oraz zrozumienie propozycji wartości

Taki opis persony pozwala na zrozumienie kontekstu, w jakim operuje użytkownik oraz jego motywacji do działania. Na podstawie takiego opisu łatwiej podejmować decyzje projektowe i definiować nowe inicjatywy.

 

Zacznij cyfrową transormację od swojej strony www.

Chętnie porozmawiamy o Twoich wyzwaniach biznesowych w obszarze internetu i spróbujemy doradzić od czego zacząć. Daj znać na [email protected]

Odezwij się do nas